Triển khai ERP

Tên dự án *

Có nhu cầu quản lý Thông tin khách hàng, Nhà cung cấp?

Nhu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng?

Cần triển khai ngayCần nhưng chưa gấpKhông cần
Bán sỉ SO
Bán lẻ POS
E-commerce
Quản lý quy trình bán hàng (CRM)
Quản lý hóa đơn công nợ khách hàng

Có nhu cầu quản lý nghiệp vụ Mua hàng?

Có nhu cầu quản lý Kho trên hệ thống?

Có nhu cầu thực hiện các nghiệp vụ Kế toán nội bộ trên hệ thống hay không?

Cần triển khai ngayCần nhưng không gấpKhông cần
Ghi nhận chi tiêu
Hệ thống kế toán nội bộ

Có nhu cầu quản lý những dự án của công ty thông qua hệ thống?

Có nhu cầu quản lý nhân sự không?

Cần triển khai ngayCần nhưng chưa gấpKhông cần
Thông tin nhân viên - hợp đồng lao động
Quy trình tuyển dụng
Chấm công - điểm danh
Quản lý tính lương

Có nhu cầu quản lý Quy trình sản xuất hay không?

Có nhu cầu quản lý Tuyển dụng không?

Có nhu cầu tạo website riêng để quảng bá hình ảnh hoặc bán sản phẩm của công ty?

Số lượng user muốn đăng ký sử dụng hệ thống


Các báo cáo kho cần dùng

If other, please specify:

Nhập và xuất hàng có sự khác nhau về đơn vị đo lường?

If other, please specify:

Có trường hợp 1 đơn mua hàng được nhận thành nhiều lần?

Xử lý khi có hàng hỏng/lỗi/hết đát

If other, please specify:

Có sử dụng máy quét barcode không

Có quản lý hạn sử dụng sản phẩm không

If other, please specify:

Có chuyển hàng trực tiếp từ nhà cung cấp đến khách hàng (Drop-shipping) không?

Có quản lý hàng hóa theo lots, số serial numbers để truy xuất nguồn gốc sản phẩm không?

Có quản lý việc đóng gói sản phẩm không?

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Khi khách hàng đặt cọc, có giữ hàng cho khách hàng không

Có phân quyền quản lý kho hay không?

Các vị trí/cấp bậc quản lý kho


Bảng giá

Địa chỉ giao hàng và địa chỉ nhận hóa đơn luôn giống nhau

Thông tin số lượng sản phẩm trên Invoice được lấy

Hiển thị Incoterm (Điều khoản thương mại quốc tế trong hoạt động xuất nhập khẩu) trên đơn bán hàng

Giảm giá theo từng sản phẩm trên đơn hàng

Hiển thị giá vốn của sản phẩm và lợi nhuận trên đơn hàng

Điều khoản bán hàng, giao hàng, đổi trả mặc định. (Được in trên đơn hàng) VD: Sản phẩm được đổi trả trong vòng hai ngày

Tính phí vận chuyển trên đơn hàng

Giao một đơn hàng của khách hàng cho khách hàng theo nhiều đợt

Các nhóm bán hàng hiện có


Phương thức thanh toán

Các nhóm sản phẩm hiển thị trên màn hình Pos

Cho phép mở bàn phím ảo (Virtual KeyBoard)

Tự động mở ngăn kéo đựng tiền thu ngân khi bill được in

Cho phép in bill nháp trước khi xác nhận đơn hàng

Sử dụng nhiều bảng giá

Phương thức chiết khấu cho đơn hàng


Có nhu cầu cập nhật bảng giá nhà cung cấp nhiều và thường xuyên?

Có cho phép sửa đơn hàng mua sau khi đã xác nhận?


Quy trình và các giai đoạn tư vấn bán hàng


Ngày cuối cùng của năm tài chính

Ngày đóng sổ kế toán

Có quản lý tài sản không (Tự động khấu hao theo công thức được thiếp lập sẵn)

Sử dụng hệ thống tài khoản phân tích (Dùng cho kế toán quản trị)

Các loại sổ tiền mặt và ngân hàng


Hiển thị ảnh sản phẩm

Gợi ý sản phẩm khác khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng (add to cart)

Một sản phẩm có nhiều biến thể

Quản lý giao hàng


Đơn vị đo lường sử dụng trong quản lý dự án

Cho phép ghi nhận đánh giá của khách hàng về kết quả của từng task

Các giai đoạn của dự án

Cho phép tạo đường dẫn phần mô tả của từng task


Có trả tiền mua hàng chia thành nhiều lần?