Theo dõi chúng tôi

UX/UI Design

--Công ty Cổ phần Tictag--
Job Description

UI Design

- Phối hợp với quản lý sản phẩm và kỹ thuật để xác định và thực hiện các giải pháp sáng tạo cho hướng sản phẩm, hình ảnh và trải nghiệm

- Thực hiện tất cả các giai đoạn thiết kế trực quan từ khái niệm đến bàn tay cuối cùng đến kỹ thuật

- Khái niệm hóa ý tưởng ban đầu mang lại sự đơn giản và thân thiện với người dùng cho các rào cản thiết kế phức tạp

- Tạo wireframes, storyboards, luồng người dùng, luồng quy trình và bản đồ trang web để truyền đạt hiệu quả các ý tưởng tương tác và thiết kế

- Trình bày và bảo vệ các thiết kế và phân phối mốc quan trọng cho các đồng nghiệp và các bên liên quan cấp điều hành

- Tiến hành nghiên cứu người dùng và đánh giá phản hồi của người dùng

- Thiết lập và quảng bá các nguyên tắc thiết kế, các phương pháp và tiêu chuẩn tốt nhất.

UX Design

- Thúc đẩy chiến lược thiết kế, tiếp cận dự án và phạm vi

- Phát triển sơ đồ khái niệm, wireframes, luồng tương tác và mô hình trực quan để truyền đạt hiệu quả mục đích sản phẩm.

- Đảm bảo trình bày, tinh chỉnh, xác định rõ ràng và có khả năng tích hợp công việc với kỹ thuật, tiếp thị và hoạt động

- tất cả đều nằm trong các nguyên tắc và thời hạn cụ thể.

- Thiết kế chiến lược trải nghiệm của khách hàng, xác định tất cả các tình huống khách hàng tiềm năng và viết sơ đồ lưu lượng để chia sẻ với các nhóm kỹ thuật và quản lý sản phẩm.

- Tiến hành phân tích yêu cầu người dùng để xác định nhu cầu khách hàng hiện tại và tương lai quan trọng

- Truyền đạt hiệu quả các vấn đề về khả năng sử dụng sản phẩm và các tùy chọn thiết kế cho các thành viên nhóm và lãnh đạo.

- Thiết kế tương tác chì thông qua vòng đời phát triển, từ lần khám phá ban đầu thông qua các bản phân phối thiết kế cuối cùng như trường hợp sử dụng, luồng công việc và các yếu tố giao diện người dùng.

Yêu cầu công việc

- Sẽ được kiểm tra và giới thiệu chi tiết khi phỏng vấn

Chế độ đãi ngộ

- Lương hàng tháng: thỏa thuận

- Lương theo dự án

- Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

- Thưởng cuối năm (lương tháng thứ 13): lên đến 3 tháng lương chính nếu hoàn thành xuất sắc công việc trong năm.

- Có cơ hội được làm việc, học hỏi và phát triển kỹ năng cá nhân với chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp

Ứng tuyển bằng cách:

- Gửi email CV về địa chỉ design@tictag.vn

- Apply qua website tại địa chỉ http://tictag.vn/r/nTD