TICTAG PERFORMANCE REVIEWS - EMPLOYEE

Hướng dẫn chung

Phần đánh giá này là một trong những phần quan trọng giúp team có thể hiểu lẫn nhau cũng như ban điều hành của công ty hiểu rõ những mong muốn của từng thành viên trong công ty, các bạn sẽ được đánh giá theo nhiều phương diện và nhiều góc nhìn khác nhau (từ các thành viên trong team, từ ban lãnh đạo, team leader...)

Công ty hi vọng qua những bài đánh giá này, chúng ta sẽ cùng tìm ra những hướng đi mới để mỗi người trong team tự phát triển bản thân mình cũng như đóng góp tích cực nhất cho sự phát triển của công ty.


Bạn đánh giá bản thân mình như thế nào trong các nhóm kết quả sau (theo thang điểm từ 0.0 đến 5.0) *

Bạn đánh giá bản thân mình như thế nào theo thang điểm từ 0.0 đến 5.0 (thấp đến cao) theo từng thang đánh giá trong bảng dưới? Các thành viên khác cũng sẽ đánh giá bạn trong 1 bài đánh giá tương tự, chúng tôi tin rằng các đánh giá khác nhau sẽ tạo ra những sự phản biện xung quanh việc tạo ra các thay đổi cụ thể cần thiết trong việc tăng cường hiệu quả công việc. Giải thích:


Đóng góp và hiệu quả: Hiệu quả bạn đạt được trong việc đáp ứng các mục tiêu trong công việc, phục vụ khách hàng và hỗ trợ công ty đạt các mục tiêu chiến lược? 
1.        Hoàn thành các task được giao và có được các kết quả hợp lý
2.        Vượt qua các trở ngại để hoàn thành task và mục tiêu đề ra
3.        Làm tốt hơn các task / mục tiêu đề ra và tạo ra hiệu quả tốt hơn trong công việc
4.      Đề xuất các cải tiến trong công việc hoặc quy trình để nâng cao hiệu quả trong công việc của mình và của team bằng cách phân tích các công việc mình đã hoàn thành.
5.     Đóng góp các sáng kiến và cải tiến trong công việc để cung cấp giải pháp tốt nhất trong team
Làm việc nhóm: Bạn đã phát triển tốt như thế nào, bạn đã nâng cao hiệu suất của nhóm, giúp đỡ đồng nghiệp và giúp nhóm của mình phát triển đến mức nào? 
1.        Tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ và khả năng của bản thân.
2.        Giúp đỡ các thành viên khác hoàn thành công việc của mình và chỉ ra những vấn đề hoặc lỗi sai để hỗ trợ sự phát triển của những thành viên đó.
3.      Là một hình mẫu cho các thành viên khác noi theo trong việc hỗ trợ các thành viên trong team; đưa ra nhận xét cụ thể các hành vi tích cực và tiêu cực của thành viêm khác nhằm hỗ trợ sự phát triển của người đó.
4.        Nâng cao hiệu suất của team thông qua các sáng kiến về cải tiến quy trình, đưa ra nhận xét cụ thể các hành vi tích cực và tiêu cực trong việc vận hành team và đồng thời cung cấp hỗ trợ tối đa cho các đồng nghiệp
5.       Là một người tiên phong trong xây dựng văn hóa công ty, người truyền cảm hứng và thúc đẩy, phát triển các thành viên khác bằng cách thường xuyên góp ý một cách tích cực về các yếu tố tốt hoặc xấu của các thành viên khác, giúp họ tự cải thiện bản thân, đưa ra cơ hội phát triển mới cũng như hỗ trợ các nỗ lực của họ trong việc thay đổi bản thân mình.
     
Tính chuyên nghiệp: Bạn đã đối xử tốt với đồng nghiệp như thế nào? Bạn đã hành động trung thực, chính trực  để nhận được sự tôn trọng và tin tưởng của đồng đội đến mức nào?
1.      Thỉnh thoảng tự cô lập hoặc quá quan tâm tới bản thân; thình thoảng làm ra các hành vi không đáng tin cậy.
2.        Đối xử hoà nhã và tôn trọng với tất cả mọi người. Thường xuyên khen ngợi và bày tỏ sự tin tưởng với các thành viên khác trong công ty. Hành động nhất quán với điều đã nói.
3.        Khiêm tốn và tôn trọng mọi người; hành động nhất quán với mục tiêu đã đề ra ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn.
4.       Tôn trọng và hào phóng trong việc trao các lời khen ngợi cho các thành viên trong team; luôn lắng nghe ý kiến của các thành viên khác. Thể hiện sự trung thực và đáng tin cậy ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mình. Đóng vai trò như một hình mẫu cho các giá trị của công ty.
5.       Sử dụng sự hiểu biết của cá nhân và người xung quanh để giải quyết xung đột và thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau. Thể hiện sự trung thực và đáng tin cậy ngay cả khi điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân mình; Cố gắng hành động để đảm bảo tất cả các thành viên của team làm việc với một quy trình minh bạch & rõ ràng.


00.511.522.533.544.55
Đóng góp và Hiệu quả
Làm việc nhóm
Tính chuyên nghiệp

Nhận xét cụ thể hơn về các Đóng góp và hiệu quả của cá nhân bạn *

Nhận xét cụ thể hơn về tinh thần làm việc nhóm của bạn *

Nhận xét cụ thể về tính chuyên nghiệp của bạn trong công việc *


Đóng góp và hiệu quả công việc mà bạn sẽ mang lại cho công ty? *

Thể hiện tinh thần làm việc nhóm của bạn như thế nào? *

Thể hiện tính chuyên nghiệp của bạn như thế nào? *

Bạn muốn vai trò của mình trong nhóm như thế nào để phát triển trong năm tới? *

Bạn thấy mình xứng đáng được tăng lương trong tháng tiếp theo? *

Giải thích rõ lý do cho câu trả lời của bạn:

Điều gì trong công việc (task, dự án, những thành tựu bạn đạt được...) khiến bạn tự hào nhất trong thời gian qua? *

Nếu bạn phải thay mặt team để phát biểu, điều gì khiến bạn tự hào nhất về team mình trong thời gian qua? *

Ai là người đóng góp nhiều nhất hoặc ảnh hưởng lớn nhất đển những thành tựu hoặc sự thay đổi của bạn thân bạn trong thời gian qua và tại sao? *