Loyalty

Quy định hạng thẻ: Tên hạng thẻ - Tiêu chí tổng giá trị đơn hàng - % Cashback(VD: Hạng 1 - Cần mua tối thiểu 200.000đ - giảm 5%)

Chu kỳ: Khoảng thời gian tính tiêu chí tổng giá trị đơn hàng để xác định hạng thẻ(VD: 12 tháng)

Ngày bắt đầu chu kỳ: Thời điểm xác định chu kỳVD: Ngày bắt bầu chu kỳ là 01/01/2019

Số tiền tối thiểu trong chu kỳ: Nếu tổng giá trị đơn hàng của khách hàng đã mua trong chu kỳ vượt quá Số tiền tối thiểu => Khách hàng được giữ hạn mức bằng số tiền hiện tại – số tiền tối thiểu.Ví dụ: Số tiền tối thiểu trong chu kỳ là 3 triệu. Số tiền khách hàng đã thanh toán trong chu kỳ là 5 triệu.Khi bắt đầu chu kì mới, khách hàng được chuyển 5 – 3 = 2(triệu) sang chu kì mới.

% cashback Tictag nhận được khi khách hàng đến từ các kênh truyền thông của Tictag