• Sản phẩm
  • Hệ thống điều khiển điện tự động theo khung giờ và từ xa

Hệ thống điều khiển điện tự động theo khung giờ và từ xa

120.000.000 ₫ 120000000.0 VND

120.000.000 ₫

Hệ thống có khả năng điều khiển tự động công suất cao đến 20 phòng/thiết bị
Điều chỉnh theo khung giờ
Điều chỉnh bằng tablet tại chỗ
Điều chỉnh bằng ứng dụng di động

Add to Cart